Bạn cần biết!

“Vết chân số” hay “Dấu chân kỹ thuật số” là tập hợp các dấu vết dữ liệu bạn tạo ra khi sử dụng Internet....

Quyền riêng tư là một quyền quan trọng và là nhân tố thiết yếu đối với quyền tự chủ, phẩm giá và quyền tự do ngôn luận của một cá nhân....

Danh tính kỹ thuật số là thông tin về một thực thể được hệ thống máy tính sử dụng để đại diện cho một tác nhân bên ngoài. Tác nhân đó có thể là m...

Cookie HTTP là một phần dữ liệu nhỏ được trình duyệt web lưu trữ trên máy tính của người dùng trong khi duyệt một trang web....

LIÊN HỆ

Email BTC

protect21st@gmail.com

KẾT NỐI Facebook