Tại sao bạn nên quản lý vết chân số của mình?

Đừng mất cảnh giác – tất cả các trang web, các ứng dụng và các thiết bị điện tử đang luôn lắng nghe mỗi khi bạn sử dụng nó! Điều quan trọng là bạn phải hiểu những gì bạn đang bỏ lại khi truy cập hay sử dụng. Trên thực tế, vết chân số đang xây dựng hình ảnh về bạn, ghi nhận sở thích, thói quen của bạn… những thông tin đó có giá trị thương mại, giá trị xã hội và nó đang được tổng hợp bên ngoài sự cho phép của bạn, nó được buôn bán và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Những nguy cơ tiềm ẩn của vết chân số còn phụ thuộc vào quan điểm của bạn, quốc gia, hay nền văn hóa mà bạn đang ở, nhưng tựu chung có 4 lý do chính mà bạn cần quan tâm đến vết chân số của mình:

+ Bảo vệ danh tiếng, uy tín của bạn hay hình ảnh của bạn

+ Duy trì khả năng có thể quyết định của bạn về việc nơi nào và bằng cách nào thông tin của bạn được chia sẻ

+ Bảo vệ khả năng thất thoát tài chính

+ Bảo vệ quyền tự do của bạn, đặc biệt là quyền tự do quyết định tất cả các vấn đề cuộc sống mà không có sự chi phối của người khác

Đây là một video ngắn về lý do tại sao bạn nên quan tâm đến việc quản lý dấu ấn kỹ thuật số của mình. Video này bằng tiếng Anh, bạn có thể sử dụng công cụ dịch tự động của Youtube để xem phụ đề.

Tags:
No Comments

Post A Comment