Quyền riêng tư trên Internet

Quyền riêng tư là một quyền quan trọng và là nhân tố thiết yếu đối với quyền tự chủ, phẩm giá và quyền tự do ngôn luận của một cá nhân. Tuy nhiên, không có định nghĩa được thống nhất rộng rãi về quyền riêng tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh trực tuyến, hiểu biết chung về quyền riêng tư là quyền xác định thời điểm, cách thức và mức độ dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với người khác.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, việc thu thập thông tin nhanh chóng, dễ dàng và ít tốn kém hơn bao giờ hết. Tiến bộ trên nhiều mặt công nghệ đã góp phần vào thế giới mới này.

Ví dụ:
- Lưu trữ dữ liệu rẻ, giúp dữ liệu có thể truy cập trực tuyến trong thời gian dài.
- Chia sẻ dữ liệu có thể nhanh chóng và phân tán, cho phép dữ liệu dễ dàng sinh sôi.
- Các công cụ tìm kiếm trên Internet có thể nhận dạng hình ảnh, khuôn mặt, âm thanh, giọng nói và chuyển động, giúp dễ dàng theo dõi các thiết bị và cá nhân trực tuyến theo thời gian và trên khắp các địa điểm.
- Các công cụ tinh vi đang được phát triển để liên kết, tương quan và tổng hợp dữ liệu dường như không liên quan trên quy mô rộng lớn.
- Việc xác định các cá nhân - và các lớp cá nhân - từ dữ liệu được cho là ẩn danh hoặc được xác định ngày càng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngày càng có nhiều cảm biến trên các vật thể và thiết bị di động được kết nối với Internet

Dữ liệu cá nhân đã trở thành một mặt hàng có lợi nhuận. Mỗi ngày, người dùng chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến nhiều hơn, thường là vô tình, và Internet of Things sẽ làm tăng điều này một cách đáng kể. Những yếu tố này có khả năng làm lộ dữ liệu cá nhân và tạo ra những thách thức về quyền riêng tư trên quy mô lớn hơn bao giờ hết.

Với ý nghĩ này, điều quan trọng là khuyến khích phát triển và áp dụng các khuôn khổ quyền riêng tư áp dụng cách tiếp cận có đạo đức để thu thập và xử lý dữ liệu. Các khuôn khổ kết hợp, trong số những điều cần nhấn mạnh trong không gian số đó là các khái niệm về công bằng, minh bạch, sự tham gia, đồng thuận, trách nhiệm giải trình và tính pháp lý.

Tags:
,
No Comments

Post A Comment