HTTP cookie

Cookie HTTP (còn được gọi là cookie web, cookie Internet, cookie trình duyệt hoặc đơn giản là cookie) là một phần dữ liệu nhỏ được trình duyệt web lưu trữ trên máy tính của người dùng trong khi duyệt một trang web. Cookie được thiết kế để trở thành một cơ chế đáng tin cậy để các trang web ghi nhớ thông tin trạng thái (chẳng hạn như các mặt hàng được thêm vào giỏ hàng trong cửa hàng trực tuyến) hoặc ghi lại hoạt động duyệt web của người dùng (bao gồm cả việc nhấp vào các nút cụ thể, đăng nhập hoặc ghi lại những trang nào đã được truy cập trong quá khứ). Chúng cũng có thể được sử dụng để ghi nhớ các phần thông tin mà người dùng đã nhập trước đó vào các trường biểu mẫu, chẳng hạn như tên, địa chỉ, mật khẩu và số thẻ thanh toán.

Cookie thực hiện các chức năng cần thiết trong web hiện đại. Có lẽ quan trọng nhất, cookie xác thực là phương pháp phổ biến nhất được các máy chủ sử dụng để biết liệu người dùng đã đăng nhập hay chưa và họ đã đăng nhập bằng tài khoản nào. Tính bảo mật của cookie xác thực thường phụ thuộc vào tính bảo mật của trang web phát hành và trình duyệt web của người dùng và liệu dữ liệu cookie có được mã hóa hay không. Các lỗ hổng bảo mật có thể cho phép tin tặc đọc dữ liệu của cookie, được sử dụng để truy cập vào dữ liệu người dùng hoặc được sử dụng để truy cập (với thông tin đăng nhập của người dùng) vào trang web chứa cookie.

Cookie theo dõi, và đặc biệt là cookie theo dõi của bên thứ ba, thường được sử dụng như một cách để biên soạn các bản ghi dài hạn về lịch sử duyệt web của các cá nhân.

Có hai loại cookie:
Cookie của bên thứ nhất được tạo bởi trang web bạn truy cập. Trang web được hiển thị trên thanh địa chỉ.
Cookie của bên thứ ba được tạo bởi các trang web khác. Các trang web này sở hữu một số nội dung, như quảng cáo hoặc hình ảnh, mà bạn thấy trên trang web bạn truy cập.

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, bạn có thể chọn xóa các cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và đặt tùy chọn cho các trang web nhất định. Theo liên kết này:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Tags:
No Comments

Post A Comment