HOẠT ĐỘNG

CHÚNG TÔI LÀM NHỮNG GÌ?

 

Protect 21 là một dự án xã hội nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề cuộc sống nổi bật được ghi nhận vào những thập niên đầu của thế kỷ 21 – những hiện tượng được dự đoán sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ vào những thập niên tiếp theo hay toàn bộ thế kỷ.

Dự án đặc biệt chú trọng vào ba nhóm vấn đề liên quan đến:

+ Những nguy cơ từ thế giới kỹ thuật số và công nghệ mới

+ Môi trường đô thị

+ An toàn thực phẩm

Các hoạt động nổi bật của dự án bao gồm

+ Thực hiện các chiến dịch truyền thông nghệ thuật

+ Tổ chức sáng tác, triển lãm, workshop nghệ thuật

+ Hoạt động truyền thông trực tiếp tại các khu vực công cộng

+ Hợp tác với các tổ chức khác cho việc xây dựng các chủ đề liên quan

+ Hợp tác với khối doanh nghiệp để xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh và có trách nhiệm với xã hội trên mạng internet.

Thông qua những hoạt động văn hóa sáng tạo của mình, dự án mong muốn góp phần thúc đẩy những chuyển biến về nhận thức, thay đổi thói quen, truyền cảm hứng cho những hành vi thực hành cuộc sống mới tốt đẹp hơn, bền vững hơn.

 

Dự án hoạt động đồng thời ở khu vực địa phương (tỉnh thành, quốc gia) và khu vực toàn cầu (tại các diễn đàn quốc tế) – với mong muốn có thể mang lại tiếng nói của địa phương đến với các diễn đàn khu vực và toàn cầu.