WORKSHOP

Chúng tôi đã và sẽ tổ chức các workshop liên quan đến các chiến dịch xã hội tại các các địa điểm khác nhau ở Việt Nam cũng nhưng trên thế giới.

Hiện tại do tình hình đại dịch Covid-19 nên mọi kế hoạch workshop của chúng tôi đều phải thực hiện trực tuyến.

MỘT SỐ WORKSHOP TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Tên workshop  Protect21 – Decolonising cyberspace

Thời gian Tháng 6 năm 2021

Địa điểm Budapest, Hungary

Hình thức Trực tuyến

Tên workshop  Protect21 – Decolonising cyberspace

Thời gian Tháng 5 năm 2021

Địa điểm Budapest, Hungary

Hình thức Trực tuyến

Tên workshop  Protect21 – Decolonising cyberspace

Thời gian Tháng 4 năm 2021

Địa điểm Budapest, Hungary

Hình thức Trực tuyến