Nguyễn Lê Thủy Tiên

Category
Poster
About This Project

Nguyễn Lê Thủy Tiên

Đà Nẵng, Việt Nam

Mô tả

Các cá nhân và tổ chức liên quan luôn có thể lần theo dấu chân kỹ thuật số – hay gọi cách khác là vết chân số; mỗi khi nạn nhân sử dụng internet vết chân số có thể bị sử dụng cho các mục đích xấu. Từ ý tưởng đó, tác giả thiết kế poster minh họa hình ảnh kẻ xấu lần theo dấu ấn của người dùng, đi kèm câu slogan nhắc nhở: “Mỗi trang web bạn lướt, hacker đều nhìn thấy dấu chân của bạn.”