HOẠT ĐỘNG

TẠI CÁC KHU VỰC CÔNG CỘNG

Chúng tôi xây dựng các hoạt động truyền thông công cộng trực tiếp tại các khu vực công cộng.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên các kế hoạch hành động tại các khu vực công cộng đang bị trì hoãn.

Chương trình và thời gian của các hoạt động mới sẽ sớm được cập nhật.