THAM GIA

Chúng tôi sẽ không thể thành công nếu không có sự góp sức của các bạn.

Có rất nhiều cách bạn có thể hành động trước những nguy cơ từ thế giới kỹ thuật số và công nghệ mới:

Hãy trở thành một người dùng hiểu biết và có văn hóa trên không gian internet.
Hãy truyền thông điệp và kinh nhiệm sử dụng thiết bị điện tử thông minh và mạng internet cho những người xung quanh bạn, trước tiên đó là gia đình và bạn bè của bạn.
Trở thành đối tác của chúng tôi nếu bạn là các tổ chức và doanh nghiệp
+ Hợp tác cùng chúng tôi cho những chương trình hoạt động xã hội liên quan
+ Hợp tác với chúng tôi để xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh và có trách nhiệm với xã hội trên mạng internet.
+ Hoạt động gây quỹ để phát triển các dự án truyền thông
Hãy email cho chúng tôi nếu bạn có nhã ý hợp tác!
Tham gia các dự án của chúng tôi để thông điệp xã hội được đi xa hơn
+ Hợp tác xây dựng các chiến dịch truyền thông sáng tạo
+ Hợp tác sáng tác các tác phẩm nghệ thuật
+ Hợp tác các hoạt động cộng đồng
Đăng ký trở thành tình nguyện viên
Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách trở thành các tình nguyện viên tích cực.