Hoàng Mĩ Bảo Trâm

Category
Poster
About This Project

Hoàng Mĩ Bảo Trâm

Huế, Việt Nam

Mô tả

Hãy bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình trên mạng internet!

Vết chân số của bạn có thể bị sử dụng cho mục đích xấu.

Bạn cần bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình.

“Dấu chân số” của bạn một khi được để lại thì dù người khác không biết bạn là ai, bạn ở đâu hay họ cách bạn cả nữa vòng trái đất thì họ vẫn có thể sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích không chính đáng. Vì vậy hãy học cách bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình trên mạng internet!